Regulamin kursów szycia

 

 1. Organizatorem kursów jest Pracownia Szycia Przeszycia, Mokotowska 4/6 lok. 5, 00-641 Warszawa.
 2. Kursy odbywają się w pracowniach przy ul. Mokotowskiej 4/6 lok. 5 w Warszawie.
 3. Kursy przeznaczone są dla osób powyżej 15 roku życia.
 4. Warunkiem odbycia się kursu jest odpowiednia liczba zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu lub przesunięcia jego terminu w przypadku niezebrania się odpowiedniej liczby uczestników.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu lub pojedynczych zajęć z przyczyn losowych niezależnych od organizatora (np. choroba instruktora). W takim wypadku organizator zwróci uczestnikom opłatę za kurs lub umożliwi wzięcie udziału w kursie organizowanym w innym terminie.
 6. Zapisy na kurs odbywają się wg kolejności zgłoszeń.
 7. Zgłoszenie wysłane przez uczestnika zostaje potwierdzone wiadomością, w której organizator informuje o dostępności miejsc oraz przekazuje szczegóły dotyczące rachunków bankowych.
 8. Uczestnik wnosi opłatę w dwóch częściach. Pierwsza część (50% opłaty za kurs) musi być uiszczona nie później jak 2 dni od otrzymania wiadomości, w której organizator potwierdza dostępność miejsca na kursie. Druga część (50% opłaty za kurs) uczestnik musi uiścić nie później jak 7 dni przed rozpoczęciem kursu. W przypadku nieuiszczenia opłaty, rezerwacja udziału w kursie jest anulowana.
 9. Zwrot opłaty za kurs jest możliwy jeśli do rozpoczęcia kursu pozostało nie mniej niż 10 dni.
 10. Przepisanie uczestnictwa na kurs odbywający się w innym terminie jest możliwe nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem kursu, na który uczestnik się zapisał.
 11. W przypadku nieobecności na części zajęć Uczestnik nie ma prawa żądać zwrotu za nieodbytą część kursu.
 12. Organizator nie zapewnia uczestnikom możliwości odrabiania opuszczonych zajęć.
 13. W ramach opłaty za kurs organizator umożliwi uczestnikom korzystanie z wyposażenia pracowni oraz zapewni materiały i narzędzia niezbędne do wykonania zadań przewidzianych w programie kursu, jak również opiekę instruktora podczas kursu. Ponadto uczestnicy mogą zabrać ze sobą wszystkie wyroby wykonane przez nich w czasie kursu. Organizator gwarantuje, że grupa uczestników będzie liczyć nie więcej niż 6 osób.